Duyu Dünyası

Slide 1
Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik ergoterapistler, günlük aktivitelere fiziksel, sosyal, duyusal, psikolojik veya bilişsel alanlarda yaşanan problemler nedeniyle katılımı kısıtlanan bebek, çocuk ve gençlerle çalışmaktadır.

Slide 2
Duyu Bütünleme Terapisi

Yolunda giden bir duyu bütünleme süreci daha karmaşık beceri basamaklarını içeren öğrenme, davranış ve gelişime zemin hazırlar.

Slide 3
Bilişsel Rehabilitasyon

Kişinin kendini ve çevresini algılayabilmesi için gerekli olan bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden kazandırmak ve bilişsel eksiklikleri telafi etmek için yapılan müdahaleleri içerir.

Slide 3
Gelişim Takibi

Çocukların fiziksel, bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal becerileri değerlendirilerek yaşına uygun seviyede becerileri gösterebilmesi için gelişimi destekleyici çeşitli çalışmalar yapılır.

previous arrow
next arrow

Çalıştığımız

Gruplar

Oyun Terapisi Okul öncesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Pediatri Terapist Dikkat Dağınıklığı Okul Çağı Gelişim Geriliği Davranış bozukluğu Beslenme Floortime

Çalıştığımız

Gruplar

HAKKIMIZDA

Duyu Dünyası Ergoterapi & Gelişim Merkezi olarak günlük yaşamda çeşitli zorluklar yaşayan bebek, çocuk ve genç bireylere hizmet vermekteyiz. Merkezimizde duyu bütünleme bozukluğu, davranış problemleri, otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk, asperger sendromu, down sendromu, gelişimsel gecikmeler, öğrenme güçlükleri/disleksi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ve serebral palsi gibi tanı gruplarındaki çocuklarla çalışmaktayız. Tanı gruplarının yanı sıra fiziksel, psikososyal, bilişsel, duyusal, motor, sosyal ve dil becerilerindeki gelişimsel problemlere yönelik yaşam kalitesini arttıran, ebeveynleri ve çocukları destekleyici terapi hizmeti sunmaktayız.

Ne Zaman Bir Ergoterapiste Başvurmalıyız?

Çocuğunuzun herhangi bir tanısı olmamasına rağmen bazı belirtiler gözlemliyor ancak neden bu davranışları yaptığını anlamlandıramıyor olabilirsiniz. Size ipucu verecek belirtileri detaylı bir şekilde incelemek için tıklayınız.

HİZMETLERİMİZ

ERGOTERAPİ

Ergoterapi insanların günlük aktivitelerini yapmak için kullanacağı becerileri maksimum seviyede geliştirerek bağımsız bireyler olmalarını ve keyifli bir yaşam sürmelerini amaçlar. Ergoterapistler, becerilerin maksimum seviyeye ulaşmasını hedeflerken her bireyin potansiyelinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özgü maksimum beceri gelişimini hedefler.

GELİŞİM TAKİBİ

Ergoterapistler tanı almış çocuklarla çalışabildikleri gibi bir tanı almamış gelişimsel gecikmeleri olan yaşına uygun gelişim seviyesine ulaşamamış bebek, çocuk ve gençlerle de çalışmaktadırlar.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Çevreden veya vücudumuzdan gelen görme, koku, tat, işitme, dokunma, denge-hareket, vücut farkındalığı ve iç organlarımız yoluyla aldığımız duyusal bilgilerin uygun bir şekilde organize edilmesi ve yorumlanması sürecidir.

PEDİATRİK ERGOTERAPİ

Pediatrik ergoterapi, bebek veya çocukların katılımının etkilendiği günlük aktiviteleri, bağımsız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, duyusal, bilişsel veya psikolojik tüm gelişim alanlarını değerlendirir ve becerilerin gelişimini destekler.

BİLİŞSEL REHABİLİTASYON

Bilişsel rehabilitasyon, beyin hasarı veya nörolojik hastalıklarla birlikte bilişsel süreçlerin etkilenmesi sonucunda var olan bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden kazandırmak ve bilişsel eksiklikleri telafi etmek için yapılan müdahaleleri içerir.