Duyu Dünyası

Gelişim Takibi

Ergoterapistler tanı almış çocuklarla çalışabildikleri gibi bir tanı almamış gelişimsel gecikmeleri olan yaşına uygun gelişim seviyesine ulaşamamış bebek, çocuk ve gençlerle de çalışmaktadırlar.

Çocukların fiziksel, bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal becerilerini değerlendirerek yaşına uygun seviyede beceriler gösterip göstermediğini inceler.

Eksik veya yaşına uygun seviyede olmayan beceriler belirlenir ve terapist-çocuk-aile üçgeni içerisinde çocuğun bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak uygun bir müdahale planı ve destekleyici ev programı oluşturulur. Aile terapi süreci hakkında düzenli şekilde bilgilendirilir ve ev programıyla uygulanacak aktiviteler hakkında gerekli bilgiler verilir.

Ergoterapistler tanı almış çocuklarla çalışabildikleri gibi bir tanı almamış gelişimsel gecikmeleri olan yaşına uygun gelişim seviyesine ulaşamamış bebek, çocuk ve gençlerle de çalışmaktadırlar.

Çocukların fiziksel, bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal becerilerini değerlendirerek yaşına uygun seviyede beceriler gösterip göstermediğini inceler.

Eksik veya yaşına uygun seviyede olmayan beceriler belirlenir ve terapist-çocuk-aile üçgeni içerisinde çocuğun bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak uygun bir müdahale planı ve destekleyici ev programı oluşturulur. Aile terapi süreci hakkında düzenli şekilde bilgilendirilir ve ev programıyla uygulanacak aktiviteler hakkında gerekli bilgiler verilir.