Duyu Dünyası

pediatrik ergoterapi

Pediatrik ergoterapi, bebek veya çocukların katılımının etkilendiği günlük aktiviteleri bağımsız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, duyusal, bilişsel veya psikolojik tüm gelişim alanlarını değerlendirir ve becerilerin gelişimini destekler. Pediatrik ergoterapistler 18 yaşına kadar tüm bireylerle çalışır.

Ergoterapistler, pediatride becerilerin yalnızca eksik yönlerine odaklanmaz. Kişinin güçlü yönlerini de ele alarak yapmak istediği veya yapmaktan zevk aldığı aktiviteleri kullanarak ihtiyaç duydukları becerileri edinmelerini veya geliştirebilmelerini sağlar.

Bu beceriler arasında oyun becerileri, ince ve kaba motor beceriler, öz bakım becerileri (giyinme, hijyen ve beslenme), sosyal etkileşim, duyusal ve duygusal/davranışsal düzenleme yer alır. Bebeklikten itibaren gelişen bu beceriler basitten karmaşığa doğru ilerlemekte ve sağlıklı, işlevsel ve bağımsız bireyler olmak için gerekli temeli oluşturmaktadır.

Pediatrik ergoterapi, bebek veya çocukların katılımının etkilendiği günlük aktiviteleri bağımsız ve başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan fiziksel, sosyal, duyusal, bilişsel veya psikolojik tüm gelişim alanlarını değerlendirir ve becerilerin gelişimini destekler. Pediatrik ergoterapistler 18 yaşına kadar tüm bireylerle çalışır.

Ergoterapistler, pediatride becerilerin yalnızca eksik yönlerine odaklanmaz. Kişinin güçlü yönlerini de ele alarak yapmak istediği veya yapmaktan zevk aldığı aktiviteleri kullanarak ihtiyaç duydukları becerileri edinmelerini veya geliştirebilmelerini sağlar.

Bu beceriler arasında oyun becerileri, ince ve kaba motor beceriler, öz bakım becerileri (giyinme, hijyen ve beslenme), sosyal etkileşim, duyusal ve duygusal/davranışsal düzenleme yer alır. Bebeklikten itibaren gelişen bu beceriler basitten karmaşığa doğru ilerlemekte ve sağlıklı, işlevsel ve bağımsız bireyler olmak için gerekli temeli oluşturmaktadır.