Duyu Dünyası

Duyu Bütünleme Terapisi

Çevreden veya vücudumuzdan görme, koku, tat, işitme, dokunma, denge-hareket, vücut farkındalığı ve iç organlarımızdan gelen duyusal bilgilerin uygun bir şekilde organize edilmesi ve yorumlanması sürecidir.  Bu duyusal bilgiler genel olarak bildiğimiz 5 duyu sistemimizin haricinde 3 duyu sistemimiz daha vardır. Duyusal girdileri aldığımız sistemlerimiz şunlardır;

  • Görme
  • Koku
  • Tat
  • İşitme
  • Taktil (dokunma)
  • Vestibüler (denge ve hareket)
  • Proprioseptif (vücut farkındalığı)
  • İnteroseptif (iç organlarımızdan gelen)

Yolunda giden bir duyusal işlem süreci daha karmaşık beceri basamaklarını kapsayan öğrenme, davranış ve gelişime zemin hazırlar.

Ergoterapistler duyu bütünleme terapisini kullanarak çocukların evde, okulda ve oyun oynarken günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için farklı stratejiler geliştirirler.

Her çocuk kendine özgü belirli özelliklere sahiptir. Bu nedenle ergoterapistler çocuğun günlük aktivitelerinde yaşadığı problemleri belirleyerek temelinde yatan becerileri ele alarak duyusal sistemlerini değerlendirir ve her çocuğa özel müdahale planı oluşturur.

Terapi süreci içerisinde yaptığımız seansların yanında aileninde terapi sürecine verdiği destek terapistler ve en önemlisi çocuklar için çok değerlidir. Terapist-çocuk- aile üçgeni içerisinde çocukla ilgilenen ebeveynler veya bakıcılar çocuğa özel hazırlanan ev programları (evde yapılabilecek aktiviteler, çevresel düzenlemeler, iletişim-etkileşim teknikleri)  hakkında bilgilendirilir ve süreç boyunca gerekli yönlendirmeler yapılır. Böylece daha etkili bir terapi süreci sonunda yolunda ilerleyen bir gelişim süreci hedeflenir.

Çevreden veya vücudumuzdan görme, koku, tat, işitme, dokunma, denge-hareket, vücut farkındalığı ve iç organlarımızdan gelen duyusal bilgilerin uygun bir şekilde organize edilmesi ve yorumlanması sürecidir.  Bu duyusal bilgiler genel olarak bildiğimiz 5 duyu sistemimizin haricinde 3 duyu sistemimiz daha vardır. Duyusal girdileri aldığımız sistemlerimiz şunlardır;

 • Görme
 • Koku
 • Tat
 • İşitme
 • Taktil (dokunma)
 • Vestibüler (denge ve hareket)
 • Proprioseptif (vücut farkındalığı)
 • İnteroseptif (iç organlarımızdan gelen)

Yolunda giden bir duyusal işlem süreci daha karmaşık beceri basamaklarını kapsayan öğrenme, davranış ve gelişime zemin hazırlar.

Ergoterapistler duyu bütünleme terapisini kullanarak çocukların evde, okulda ve oyun oynarken günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri için farklı stratejiler geliştirirler.

Her çocuk kendine özgü belirli özelliklere sahiptir. Bu nedenle ergoterapistler çocuğun günlük aktivitelerinde yaşadığı problemleri belirleyerek temelinde yatan becerileri ele alarak duyusal sistemlerini değerlendirir ve her çocuğa özel müdahale planı oluşturur.

Terapi süreci içerisinde yaptığımız seansların yanında aileninde terapi sürecine verdiği destek terapistler ve en önemlisi çocuklar için çok değerlidir. Terapist-çocuk- aile üçgeni içerisinde çocukla ilgilenen ebeveynler veya bakıcılar çocuğa özel hazırlanan ev programları (evde yapılabilecek aktiviteler, çevresel düzenlemeler, iletişim-etkileşim teknikleri)  hakkında bilgilendirilir ve süreç boyunca gerekli yönlendirmeler yapılır. Böylece daha etkili bir terapi süreci sonunda yolunda ilerleyen bir gelişim süreci hedeflenir.