Duyu Dünyası

Bilişsel Rehabilitasyon

Bilişsel rehabilitasyon, beyin hasarı veya nörolojik hastalıklarla birlikte bilişsel süreçlerin etkilenmesi sonucunda var olan bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden kazandırmak ve bilişsel eksiklikleri telafi etmek için yapılan müdahaleleri içerir.

Bilişsel rehabilitasyon hafıza, yürütücü işlevler, aktivite planlama-sürdürme, sıralama, dikkat, algı, muhakeme etme, problem çözme ve mekânsal algı becerilerine yönelik çeşitli terapötik çalışmaları kapsamaktadır.

Bilişsel rehabilitasyon ergoterapist, psikolog veya nörolog gibi birçok alanda uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.

Bilişsel rehabilitasyon, beyin hasarı veya nörolojik hastalıklarla birlikte bilişsel süreçlerin etkilenmesi sonucunda var olan bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden kazandırmak ve bilişsel eksiklikleri telafi etmek için yapılan müdahaleleri içerir.

Bilişsel rehabilitasyon hafıza, yürütücü işlevler, aktivite planlama-sürdürme, sıralama, dikkat, algı, muhakeme etme, problem çözme ve mekânsal algı becerilerine yönelik çeşitli terapötik çalışmaları kapsamaktadır.

Bilişsel rehabilitasyon ergoterapist, psikolog veya nörolog gibi birçok alanda uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir.