Duyu Dünyası

Ergoterapi

Ergoterapi, kişilerin veya grupların evde, okulda, iş yerinde veya diğer toplumsal ortamlara katılımını kısıtlayan fiziksel, bilişsel, sosyal, psikolojik ve duyusal bir ya da bir den fazla beceri alanını etkileyen problemleri belirleyerek günlük yaşam aktivitelerini tedavi edici bir şekilde kullanan sağlık mesleğidir.

Ergoterapi insanların günlük aktivitelerini yapmak için kullanacağı becerileri maksimum seviyede geliştirerek bağımsız bireyler olmalarını ve keyifli bir yaşam sürmelerini amaçlar.

Ergoterapistler becerilerin maksimum seviyeye ulaşmasını hedeflerken her bireyin potansiyelinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak beceri gelişimini destekler.

İnsanların hayata katılmaları her yaşta farklı seviyede ve şekillerde olmasına rağmen herkes bir şekilde yaşamın içerisindedir. Bu nedenle ergoterapistler her yaştan bireyle çalışabilmektedir. Aynı zamanda tanı almış bireylerin yanı sıra herhangi bir tanı almadan günlük yaşama katılımda kısıtlılık yaşayan tüm bireylerle çalışmaktadırlar.

Ergoterapi, kişilerin veya grupların evde, okulda, iş yerinde veya diğer toplumsal ortamlara katılımını kısıtlayan fiziksel, bilişsel, sosyal, psikolojik ve duyusal bir ya da birden fazla beceri alanını etkileyen problemleri belirleyerek günlük yaşam aktivitelerini tedavi edici bir şekilde kullanan sağlık mesleğidir.

Ergoterapi insanların günlük aktivitelerini yapmak için kullanacağı becerileri maksimum seviyede geliştirerek bağımsız bireyler olmalarını ve keyifli bir yaşam sürmelerini amaçlar.

Ergoterapistler becerilerin maksimum seviyeye ulaşmasını hedeflerken her bireyin potansiyelinin farklı olduğunu göz önünde bulundurarak beceri gelişimini destekler.

İnsanların hayata katılmaları her yaşta farklı seviyede ve şekillerde olmasına rağmen herkes bir şekilde yaşamın içerisindedir. Bu nedenle ergoterapistler her yaştan bireyle çalışabilmektedir. Aynı zamanda tanı almış bireylerin yanı sıra herhangi bir tanı almadan günlük yaşama katılımda kısıtlılık yaşayan tüm bireylerle çalışmaktadırlar.